4 Adımda İçerik Stratejisi Oluşturun - MO Ajans - Web Tasarım ve Dijital Pazarlama
Blog

4 Adımda İçerik Stratejisi Oluşturun

4 Adımda İçerik Stratejisi Oluşturun
18 Nisan 2024
50 Görüntülenme

4 Adımda İçerik Stratejisi Oluşturun

Markanızın en son içerik pazarlama stratejisi yeni elinize geçti veya son rötuşları yaptınız. Peki bu hemen harika içerikler oluşturmaya başlayabileceğiniz anlamına mı geliyor? Bir saniye durun bakalım. Bunu size söylemekten nefret ediyorum ama bu strateji belgesi, ona eşlik edecek bir plan olmadan değersizdir. Neden diye soruyorsunuz değil mi? Çünkü ulaşmak için net bir yol haritanız yoksa, hedeflerinizi sadece bilmek yeterli değildir.

Detaylı bir içerik planı, bu bilgiyi kullanmanın yollarını sağlar. İçerik çalışmalarınızı yönlendirmek ve desteklemek için gerekli olan tüm operasyonel, teknik ve stratejik incelikleri tanımlar. Herkesin işine yarayan içerik planı şablonu diye bir şey yoktur. Her markanın kendine özgü hedefleri, varlıkları ve dikkate alınması gereken faktörleri vardır. Ancak endişe etmeyin, çünkü bu işin çözümü, başarılı bir plan hazırlama sürecini kolaylaştırmak için uzman onaylı kaynakları içeren kapsamlı bir eğitimden geçer.

İçerik stratejisi oluşturmaya başlamadan önce, birkaç temel soruyu ele alalım:

İçerik planı nedir?


İçerik planı, içerik stratejinizi uygulamak için gerekli olan tüm belirli protokolleri, metodolojileri, varlıkları ve göreve yönelik tespitleri kayıt altına alır. İçerik varlıklarınızı ve sistemlerinizi koordine etmek için bir kılavuz görevi görür.

Ayrıca, anlatı tarzı geliştirerek ve üretim prosedürleriniz etrafında sınırlar belirleyerek metodolojilerinizi ve iş birliğine dayalı iş akışlarınızı düzenler. Bu plan, ekibinizin pazarlama içeriğini etkili bir şekilde oluşturmak ve kitlenize kıymetli ve birinci sınıf bir deneyim sunmak için uygun araçlara ve kaynaklara sahip olmasını sağlar.

İçerik planı ile içerik stratejisi aynı şey midir?

Yakından ilişkili olsa da, içerik planı ve içerik stratejisi birbirinin muadili değildir. Aradaki farkı kavramak için kişisel bir ilham panosu oluşturmayı deneyebilirsiniz.

İçerik stratejiniz, panonuzun tepe noktasını oluşturur ve başarı vizyonunuzu somutlaştırır. Hedeflerinizi, paydaşlarınızı ve tatmin edici bir sonucun özünü tanımlar. Dahası, vizyonunuzun merkezinde yer alan benzersiz fikirleri ve içgörüleri kapsayan tematik bir çerçeve görevi görür.

İçerik planınız vizyonunuzu gerçekleştirmeye yönelik eyleme geçirilebilir adımları detaylandırır. Öngörülen sonuçlarla birlikte gerekli görevleri ve bunların yerine getirilmesini planlar.

Nasıl içerik planı geliştirebilirim?

Pazarlama hedefleriniz ve ekip dinamiklerinizle uyumlu olması gereken çeşitli bileşenleri koordine etmeyi içerdiğinden dolayı içerik planı geliştirmek başlangıçta sıkıcı gelebilir. Ancak, planınızı dört temel alana ayırdıktan sonra görevler daha netleşir ve süreç daha yönetilebilir hale gelir.

İşin iyi yanı, ekibiniz halihazırda içerik işlemleri çerçevesini oluşturduysa, ilk üç alan muhtemelen zaten tamamlanmış demektir.

Bahsi geçen dört alana yakından bakalım:

Yönetişim ve yönergeler: Bunlar, markanızın içerik değerini tanımlayan ve farklılaştıran editoryal kalite standartlarını, tercih edilen uygulamaları ve yol gösterici ilkeleri kapsar.

Süreçler ve sistemler: Bu, üretim görevlerinin, iş akışlarının, yönlendirme uygulamalarının ve iletişimi ve iş birliğini kolaylaştırmayı amaçlayan yöntem ve teknolojilerin ana hatlarını çizmeyi içerir.

Ekip kaynakları: Bu kısım, ortaya çıkabilecek olası yetenek açıklarını ele almak için gerekli görevleri, bu görevler için gerekli becerileri ve stratejileri özetlemektedir.

İçerik oluşturma ve sunma: Burada, yaratıcı ekibinizin odaklanacağı konuları, fikir üretme ve önceliklendirme yaklaşımlarını ve kullanacağınız belirli içerik türlerini, biçimlerini ve platformlarını detaylı hale getirebileceksiniz.

Unutmayın, içinde çalıştığınız mevcut koşullar her zaman aynı kalmayacak. Planınızın değişen iş önceliklerine, ortaya çıkan teknoloji trendlerine, kitle tercihlerine ve zaman içindeki diğer değişimlere uyum sağlamaya yönelik stratejileri içermesi gerekir.

1. Yönergelerinizi ve yönetişim politikalarınızı belirleyin

Yönetişim, markanızın içerik deneyimini ve kitle avantajlarını tanımlayan herhangi bir editoryal program için gereklidir. İletişim ve izleyici etkileşimindeki standartları ve uygulamaları belgelemeyi içerir.

En azından standartlarınızı, metodolojilerinizi ve değerlerinizi iki kritik alanda özetleyerek başlayın:

1. Markanızın kitlesi ile iletişime olan yaklaşımı.
2. İçeriğinizin kitlenize nasıl fayda sağlayacağı.

İçeriğiniz için benzersiz bir üslup, ses ve stil belirleyin

Tercih edilen üslup, marka sesi ve stil standartları (hem metinsel hem de görsel yönleri kapsayan) gibi öğeleri tanımlayarak markanızın içeriğini diğerlerinden ayıran özellikleri netleştirin. Bu yönergeler, tüm içerik kanallarınızda ve platformlarınızda tutarlılığı korumanızı sağlar.

Editoryal kalite ve değer için kriterler belirleyin

Editör ekibiniz, içeriğinizin kitlenizin dikkatini hak etmesini sağlayan standartları devam ettirmelidir. Düşük veya tutarsız kalite, içerik performansının önüne geçebilir ve markanızın değerini ve itibarını olumsuz yönde etkileyebilir.

Hangi standartların uygulanacağını belirleme konusunda rehberlik için, üst düzey bir içerik deneyimi oluşturmak adına dikkate alınması gereken beş temel kriter vardır:

- Erişilebilirlik
- Okunabilirlik
- Anlaşılabilirlik
- Eyleme geçirebilirlik
- Paylaşılabilirlik

2. Operasyonel iş akışları oluşturun

İçerik planınız, yalnızca kalite standartlarını belirlemekle kalmamalı, aynı zamanda ekibinizin çalışma biçimini de düzene koymalıdır. Çalışma biçimi, görevlerin tanımlanmasını, verimli süreçleri, iş birliği yöntemlerini ve araç kullanımını içerir.

İş akışı oluşturup süreçleri kolaylaştırın

Adımlar açıkca belirtilmeden, onaylar ve ilgili taraflar olmadan, içerik oluşturma sürecinde aksaklıklarla karşılaşabilirsiniz. Net bir iş akışı ve verimli süreçler varsayımları ortadan kaldırarak iş yönetimini kolaylaştırıp içerik başarısına katkıda bulunur.

İş akışı ve süreç arasında ayrım yapın:

- İş akışı: İçerik oluşturmak için belirlenen görevleri ifade eder.
- Süreç: Verimli iş tamamlama için görev yürütmeyi tanımlar.

Proje Yönetimi ve Önceliklendirme Oluşturmak

İçerik eksikliklerini tespit etmek ve yeni bir kitle etkileşimi sağlamak için paylaşılan içerik takviminden yararlanın. İçerik puanlama süreciyle görevleri şeffaf bir şekilde önceliklendirerek odaklanma ve üretkenlik sağlayın. Görevin niteliği için net kriterler tanımlayın ve kaynakları zorlayan veya hedeflerden sapan projeleri reddedin.

Unutmayın, içerik görevleri pazarlamanın da ötesindedir. Ekibinizin diğer departmanların ihtiyaçlarını nasıl ve ne zaman karşıladığını netleştirmek için talep yönetimi ilkelerini uygulayın. İnceleme, değerlendirme ve onay sürecini kolaylaştırmak için ayrıntılı bir içerik talep formu geliştirin.

Kalite Kontrolünü Sağlayın

Markanızın itibarını ve kitle güvenini korumak için yüksek içerik standartları sağlayın. Doğru içerik kontrol listesini kullanarak sağlam bir kalite güvence süreci gerçekleştirin.

Etkili Teknolojileri Seçin

Takvimler gibi temel araçlardan içerik yönetimi platformları gibi gelişmiş sistemlere kadar ekip çalışması için doğru teknolojiyi kullandığınızdan emin olun. Yapay zekayı içerik pazarlama stratejinize etkin bir şekilde entegre edip en iyi sonuçları elde etmek için aldığınız çıktıyı insan girdileriyle dengelemeyi öğrenin.

3. Ekip Görevlerini ve Becerilerini Koordine Edin

Ekip performansını en üst düzeye çıkarmak için gerekli beceri ve desteğin yanı sıra tüm önemli görevlerin belirlendiğinden emin olun. Uygun insan kaynakları olmadan planınız başarısız olabilir.

Kilit Pozisyonları Belirleyin

İçerik pazarlama programınızın başarısı ekip üyelerinize bağlıdır, bu da dikkatli planlama yoluyla uygun personeli, işlevsel görevleri ve genel ekip yapısını oluşturmayı gerekli kılar.

Mevcut Becerileri Değerlendirin ve Eksikleri Tamamlayın

Yeni formatların, platformların ve kanalların ortaya çıkmasıyla birlikte, kaliteli içeriğe olan ihtiyaç hem nicelik hem de çeşitlilik açısından artmaya devam edecektir. Ekibinizi nasıl bu talepleri karşılayacak şekilde geliştireceğinizi ve güçlendireceğinizi anlamak, etkili planlama için olmazsa olmazdır.

4. Yaratıcı İçerik Yönlendirmesi

Ekibinizin iş akışını oluşturduktan sonra, çalışmalarının sonucu olan yaratıcı çıktı konusunda karar vermek çok önemlidir. Gerekli özellikleri planlamak, herkesin kitlenize hitap eden, ayırt edici ve değerli içeriği oluşturmaya odaklanmasını sağlar.

Önemli Konuları Vurgulayın

Rakiplerinizin gözden kaçırdığı niş alanları veya kitlenizin güvenebileceği bir tavsiyeye ihtiyaç duyduğu sorunları göz önünde bulundurarak planlama için belli başlı birkaç konuya odaklanın.

İçerik Fikirleri Oluşturun

Markanızın içeriğini farklılaştırmak için, seçtiğiniz konulara benzersiz fikirler ve yenilikçi yaklaşımlar geliştirin. Yaratıcı beyin fırtınası teknikleri bu sürece yardımcı olabilse de, farklı bakış açılarını tam olarak içermeyebilir veya editoryal misyonunuzla uyumlu olmayabilir.

İçerik Başarısı Planınızda Neler Var?

İçerik başarısı titiz planlama ve koordinasyon gerektirir. Gerekli koşulları, eylemleri ve bunların nasıl etkili bir şekilde düzenleneceğini iyi anlayın. Ayrıntılı bir planla, başarı vizyonunuza ulaşmak için ihtiyacınız olan her şeye sahip olacaksınız.

Paylaş